Waarheid? Ja, een mooie waarheid

Waarheid? Ja, en een mooie waarheid
 
In de Kerk gaat het om het verkondigen van de boodschap van Jezus Christus.
Die boodschap is krachtig, en prachtig.
 
Christenen geloven in een God die bereid was om als mens op de wereld te komen, en daar te laten zien dat het niet om macht gaat, maar om liefde. Dat is prachtig. 
Maar krachtig? Wat is er krachtig aan een God die zich laat doden door mensen? 
Christenen zien daar juist een enorme kracht. Die kracht zit in de manier waarop Jezus als mens (God en mens) bereid bleef om die boodschap overeind te houden onder de vreselijkste pijn. Daar spreekt een bovenmenselijke overtuigingskracht uit.
Als je daar goed over nadenkt, moet je dan niet tot de conclusie komen dat dit het ware Goddelijke is?
Dat Goddelijke zit niet in enorme fysieke krachten die de wereld versteld doet staan.
Nee, dat zit in de diepere betekenis van liefde, die veel verder gaat dan onze lichamelijke omgeving.
 
De opdracht van de Kerk is om de boodschap van Christus in de wereld levend te houden, en te zorgen voor eenheid bij de verkondiging.
Het is niet gemakkelijk om als christen in onze wereld overeind te blijven. Maar het is wel prachtig, omdat er een enorme rijkdom is te vinden voor hen die bereid zijn die rijkdom, die er in de Kerk is, te zoeken. 
 
Het symbool van Alfa en Omega symboliseert God's almacht.
Alfa en Omega zijn de eerste en de laatste letter van het klassieke Griekse alfabet.
In Openbaring 1:8 en 21:6 en 22:13 zegt God: "Ik ben de Alfa en de Omega." Het begin en het einde.
 
 
Waarom denkt een gelovige christen dat de gebeurtenissen in het evangelie werkelijk hebben plaatsgevonden?
 
Uiteindelijk is het een kwestie van geloven, en bereid zijn om te geloven.
Maar het is zeker niet zo, dat een christen een goedgelovig iemand is die geen kritisch vermogen heeft en die in sprookjes gelooft.
 
De boodschap van Jezus was uiterst merkwaardig, zou je kunnen zeggen. In een tijdperk en een wereld die werd gekenmerkt door geweld, en gezag dat door kracht werd afgedwongen, een wereld waar bloedig geweld als vermaak werd getoond, in die wereld vertelde Jezus een boodschap van liefde. En dan niet zomaar liefde, maar liefde tot in de uiterste extremiteit doordacht en in de praktijk gebracht.
 
Als iemand je zegt dat de apostelen leugens hebben verspreid, dat zij een mooi verhaaltje hebben willen vertellen en mensen daar in wilden laten trappen, dan vraag aan diegene eens het volgende. Of vraag jezelf dat af.
 
De apostelen en de andere eerste christenen stelden hun leven in de waagschaal om te getuigen van wat er was gebeurd. Als zij niet werkelijk overtuigd waren geweest van wat zij zeiden dat ze hadden gezien en meegemaakt, waarom zouden zij zich dan blootstellen aan vervolging, aan het gevaar te worden gedood en gemarteld?
Zij zouden er niets bij te winnen hebben om een dergelijk onwaarschijnlijk verhaal te vertellen. (noot)
 
 
 
 
 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb