Een open blik op de Kerk

Een open blik op de Kerk
 
Er is veel kritiek te horen op zaken die zich afspelen binnen de Katholieke Kerk.
En soms is die kritiek ook terecht, omdat er slechte dingen gebeurd zijn en nog gebeuren in de Kerk.
Zo is in de media, en in de hoofden van veel mensen, een beeld van de Kerk geschapen dat overwegend negatief is. Soms zelfs erg negatief.
De vraag is of dat beeld juist is.
Ik ben er van overtuigd dat het beeld niet klopt.
 
In de Kerk zijn heel veel mooie dingen te vinden. In de Kerk is veel oprechtheid, schoonheid en goedheid tot stand gebracht.
Als je de negatieve berichten beoordeelt, kun je twee belangrijke observaties doen.
 
De eerste is dat berichten regelmatig niet juist zijn.
Ofwel wordt er simpelweg iets beweerd dat in strijd is met de waarheid. Ofwel berichten worden erg kort door de bocht gebracht, uit hun context gehaald, en daardoor verkeerd begrepen.
De tweede observatie is dat er een enorm scheve verhouding is in de beoordeling van de Kerk, doordat negatieve zaken sterk worden benadrukt, en positieve zaken maar weinig aandacht krijgen.
 
 
Reacties vanuit de Kerk zijn vaak traag. Deze traagheid zit als het ware ingebakken in de Kerk. De Kerk is van de eeuwige waarheid, van de traditie waarin bedachtzaam met kwesties wordt omgegaan. De snelle wereld van media en internet past slecht bij de Kerk.
 
De katholieke Kerk heeft onnoemelijk veel goede zaken tot stand gebracht in onze wereld.
Gedurende de eeuwen en tot op de dag van vandaag heeft de Kerk over de hele wereld veel gedaan op terreinen als gezondheidszorg, onderwijs, armenzorg en kunst.
 
Boven alles houdt de Kerk de boodschap van het evangelie, de boodschap van Christus levend in de wereld. Dat betekent dat steeds weer een boodschap van liefde wordt verkondigd, die door vele miljoenen vele generaties lang te horen is geweest. Het belang daarvan kan niet overschat worden.
Er zijn meer dan genoeg redenen voor een katholiek om trots te zijn, niet op zichzelf, maar op die kerk waarvan hij deel mag uitmaken.
 
Tegelijk past iedere katholiek bescheidenheid, omdat hij weet dat er ook slechte dingen zijn gebeurd en gebeuren binnen de Kerk. Daarom mag er ook best een kritische houding zijn, moet die er zelfs zijn. Als het maar positief-kritisch is, waarbij uitgaande van de beginselen van de geloofsbelijdenis naar de praktijk van de Kerk wordt gekeken.