Vorige generaties katholieken

Veel van onze voorouders hebben met hart en ziel het geloof van de Kerk beleden.
Waren zij allen dommeriken, of misleide mensen, niet in staat om de sprookjes van de Kerk door te prikken?
 
Nee, daar geloof ik niets van. Al eeuwenlang hebben mensen stevige tegengeluiden van buiten de Kerk gehoord. De reformatie die begon met mensen als Luther en Calvijn, en met name sinds de Franse revolutie, het atheïsme, schoppen al vele generaties tegen de katholieke leer aan. Sommigen keerden zich af van de Kerk, maar ontelbaar velen bleven trouw. En ook heel veel mensen bleven trouw onder uiterst moeilijke omstandigheden, soms zelfs levensbedreigend.
 
Die mensen deden dat vanuit een diep gevoelde spiritualiteit en overtuiging.
Het gaat niet aan om die mensen weg te zetten als dwazen. Zeker niet als je niet eens de moeite neemt om echt – dus niet alleen oppervlakkig - na te denken over wat die mensen bewoog.
Natuurlijk waren er ook veel mensen die vanuit gewoonte en vanuit een groepsdwang naar de kerk gingen en andere plichten vervulden. Met name in de laatste brede generatie katholieken, en met name in Nederland (en West-Europa), was het geloof te veel een cultuurverschijnsel geworden en te weinig een overtuiging.
 
Maar dat neemt niet weg dat er onder generaties katholieken velen waren– en zijn – die met volle overtuiging hun geloof hebben beleden – en belijden (zoals er ook massa’s katholieken en andere christenen zijn in andere delen van de wereld die zo’n krachtig geloof hebben. En ook zijn er velen die dat volhouden terwijl ze lijden onder vervolging en andere moeilijkheden).
Heel goed mogelijk dat daar ook jouw voorouders bij waren. Die mag je niet zo gemakkelijk aan de kant zetten, alsof hun overtuiging de moeite niet waard is geweest.
 
 
 
 
 
 

Maak jouw eigen website met JouwWeb