Welkom op katholiek.jouwweb.nl

Deze website is in ontwikkeling. Er zullen regelmatig zaken aan worden toegevoegd.
Reacties en suggesties zijn welkom, via het adres op de pagina 'Contact'.

 

Website van een rooms-katholieke christen.

  • waarom geloof en Kerk waardevol en mooi zijn
  • waarom  veel vooroordelen over de Kerk niet kloppen

Er wordt veel onzin verteld over de Katholieke Kerk!

Op deze website kun je lezen hoe het echt zit, met sommige van die onzinverhalen.  
En ook probeer ik uit te leggen waarom het christelijk geloof zo mooi is.
 
Het is in deze tijd in Nederland niet gemakkelijk om christen te zijn.
Je wordt geconfronteerd met spot, met veel negatieve kritiek, zelfs met agressie.
Het is lastig om daar mee om te gaan, het is lastig om voor je geloof uit te komen.
Daar is op de eerste plaats moed voor nodig. Moed om tegen de stroom in te gaan.
En op de tweede plaats is het nodig om op een goede manier op kritiek te kunnen reageren.
Door hierover te praten, te lezen, en na te denken, groeit je begrip, en kun je groeien in je geloof.
 
* Vragen *
 
Wat is het leven? Wat is een mens? Wat ben ik?
Ben ik alleen een dier dat kan nadenken?
Of is een mens méér dan alleen zijn lichaam ?
Is er voor een mens meer dan alleen dit leven op aarde?
Stopt het met de dood, of is er na het sterven nog iets?
 
Deze vragen worden in het geloof verkend.
Het is de belangrijkste verkenning die je in je leven kunt doen.
 
* Geloof *
 
Geloof is er niet ‘zomaar’, denk ik. Het is een persoonlijke ontwikkeling.
Mijn geloof is een groeiproces, een proces dat nog jaren door zal lopen (en ik verwacht mijn hele leven).
In de teksten op deze website vind je mijn overtuiging en mening zoals die zich, op het moment dat ik dit schrijf, heeft ontwikkeld.
 
Ik sluit niet uit dat ik op onderdelen van wat ik schrijf nog tot andere inzichten kom.
Maar ik denk dat het dan niet zal gaan om grote verschuivingen, eerder om kleinere nuanceringen (ofwel: eerder ‘nadere inzichten’ dan ‘andere inzichten’).
En naast de inzichten die op deze website staan, hoop ik, dat ik in mijn geloof nog tot een flinke verdieping zal komen.
 
* Waarheid *
 
Ik schrijf op deze website om de waarheid te dienen.
Het is bedoeld om de verkeerde beeldvorming en misverstanden die er bestaan over de Rooms-Katholieke Kerk tegen te gaan.
Ik moet constateren dat de onjuiste verhalen, soms ronduit leugens, maar weinig worden tegengesproken in de media en in de samenleving in het algemeen. Zelfs gelovige katholieken zijn vaak te slecht geïnformeerd, en weten dan niet goed te reageren.
 
Mijn hoop is dat deze site er een beetje aan kan bijdragen dat die situatie verbetert.
Er worden in onze samenleving vaak onjuiste uitspraken gedaan over de katholieke Kerk.
Zo kun je regelmatig horen en lezen dat de paus volgens de leer van de Kerk in alles wat hij zegt onfeilbaar is. Dat klopt niet. Ook worden er vaak zaken een dogma van de Kerk genoemd, die dat niet zijn. Maar het gaat veel verder, zoals ik hieronder zal laten zien.
 
Al te vaak wordt er op een heel slordige manier kwaad gesproken over de Kerk, terwijl dat aantoonbaar niet klopt. Alleen: dat moet je dan wel weten. Helaas worden veel van die slordige verhalen en leugens door anderen herhaald en door veel mensen voor waar aangenomen.
 
Tegen dat soort dingen richt ik me op deze site.
 
Spookverhalen
 
Onder Spookverhalen stel ik punten aan de orde waarover vaak misverstanden bestaan, en onjuiste informatie wordt verspreid. Dikwijls al vele jaren lang.
Het is van wezenlijk belang dat er een weerwoord wordt gegeven als er weer eens onzin of leugens worden verkondigd. Want anders wordt die onzin in de ogen van velen voor waar aangenomen. En dat kan mensen weerhouden van een kennismaking met de Kerk, of een terugkeer naar de Kerk, en het ontdekken van de geestelijke rijkdom die daar is te vinden.
 
Waarom ik katholiek ben
 
Verder ga ik in op de redenen waarom het christelijke (en meer specifiek het katholieke) geloof naar mijn overtuiging zeer de moeite waard is.
Dat staat onder Waarom ik in God geloof  ... en katholiek ben.