God en het kwaad in de wereld

*  Waarom staat God het kwaad toe in de wereld?
 
Sommige mensen zijn van mening dat God niet kan bestaan omdat er zoveel kwaad in de wereld is.
Zij zeggen een werkelijk goede God niet zou toestaan dat er oorlog bestaat, dat er wordt gemoord, en dat de gruwel van de Holocaust heeft kunnen plaatsvinden. Daaruit concluderen ze dat God niet bestaat.
Zij zien daarbij een essentieel onderdeel van de christelijke leer over het hoofd.
 
Dat is de vrije wil. Omdat de mens een vrije wil heeft, heeft hij de mogelijkheid om te kiezen voor het goede of voor het kwade.
 
De vrije wil bestaat alléén als mensen ook echt vrij zijn in hun keuzes. Ook als die keuzes naar de mening van een christen niet overeenkomen met wat God wil. Want dat is nou juist de essentie van het kwaad: handelen in strijd met het goede, ofwel God’s wil.
Goed en kwaad bestaan; als God steeds zou ingrijpen om het kwaad te voorkomen, zou alleen het goede bestaan. Dan zou het een soort sprookjeswereld zijn die er nu eenmaal niet is.
 
 
Het gaat er om dat mensen door goede keuzes te maken zichzelf en de wereld verheffen. Dat is een continu proces. God helpt mensen daarbij doordat hij zichtbaar maakt wat het goede is, zodat mensen daarvoor kunnen kiezen als ze er in slagen door allerlei afleidingen en begeerten heen te kijken.
Als je zegt dat God het kwaad in onze wereld niet zou mogen toestaan m heb je in feite een kinderlijk beeld van God; die als een tovenaar alle kwaad moet uitbannen.
Dat is dus niet het christelijke Godsbeeld.
 
Er is natuurlijk ook lijden in de wereld dat niet door de mens zelf is veroorzaakt, zoals wanneer mensen worden getroffen door natuurrampen en ziekten. Ook dat is een onderdeel van de wereld die nu eenmaal onvolmaakt is, en een onderdeel van de uitdaging die de mens moet aangaan.
De waarheid is dat onze wereld niet eerlijk in elkaar steekt. Sommige mensen krijgen het hard te verduren, terwijl zij dat niet hebben verdiend. Een klein kind dat sterft aan kanker. Een jonge vrouw die kleine kinderen moederloos achterlaat. Hard werkende mensen in bittere armoede.
 
Onrecht in de wereld
 
Onze wereld en onze samenleving zijn vol van onrecht, groot en klein, en hartverscheurend verdriet. Sommigen verbinden daaraan de conclusie dat God niet bestaat, of als Hij bestaat, slecht moet zijn.
In mijn ogen ligt het anders. De wereld is vol onrecht (maar ook is er veel goedheid en rechtvaardigheid te vinden), maar is slechts een tussenstap in het bestaan van de ziel.
De mens is vrij en leeft in een omgeving waarin zowel het goede als het slechte een realiteit is.
De uitdaging voor de mens is om daar mee om te gaan. Om bij alle onrecht te blijven zoeken naar de juiste keuzes. Dus om te kiezen voor het goede.
 
Na de dood van het lichaam gaat de menselijke ziel verder. Hoe? Niemand die dat weet.
Maar iedereen voelt aan – in meer of mindere mate – dat er méér is in de wereld dan de puur fysieke realiteit. Gevoelens van schoonheid, goedheid, rechtvaardigheid, liefde vooral. Allemaal niet tastbaar in fysieke zin, maar het zijn wel degelijk realiteiten.
 
Voor mensen die geloven dat er niets meer is na dit leven, die denken dat we het moeten doen met de jaren dat wij hier op aarde rondlopen, en dat met de dood alles voorbij is, voor hen is die onrechtvaardigheid in de wereld moeilijker te verdragen dan voor iemand die gelooft in een leven na de dood.
Want als zij streven naar het goede, heeft dat iets wanhopigs. Waar doen zij het voor?
Om tegemoet te komen aan een diep gevoeld moreel besef, de drang om goed te doen. Maar wat is de basis van die drang naar het goede? Dan kom ik uit bij de hoofdpagina "Waarom ik katholiek ben en in God geloof" onder het kopje “Moraal zonder God”. En dan denk ik dat het juist is om een goddelijke orde als de basis voor de moraal te beschouwen.