De paus

 
De paus is het hoofd van de rooms-katholieke Kerk. In die hoedanigheid is hij de plaatsvervanger van Christus op aarde.
Vaak wordt gezegd - door mensen die het niet weten - dat de Kerk leert dat hetgeen de paus zegt onfeilbaar is, dus voor waar moet worden aangenomen.
 
In werkelijkheid leert de Kerk dat de paus fouten kan maken en een zondig mens is als andere mensen.
Het zogenaamde dogma van de onfeilbaarheid geldt alléén voor uitspraken die de paus doet onder de mededeling dat hij een onfeilbare uitspraak doet (een zogenaamde uitspraak “ex cathedra”).  
 
Dit dogma heeft in de Kerk eigenlijk altijd gegolden, maar is op het eerste Vaticaans concilie in 1870 uitdrukkelijk vastgelegd. Sindsdien is pas één maal door een paus een onfeilbare uitspraak gedaan (in 1950, het dogma van de Maria-Tenhemelopneming).
 
Een paus maakt pas gebruik van deze mogelijkheid nadat een kwestie uitgebreid is besproken en bestudeerd.
 

paus Benedictus XVI (paus van 2005 tot 2013)

De persoon
 
Als iemand in de media onrecht is aangedaan, dan is het wel paus Benedictus XVI.
Dat was overigens met zijn voorganger Johannes Paulus II ook al het geval. En ik voorspel dat ook de nieuwe paus Franciscus I vaak op een oneerlijke manier zal worden afgeschilderd. Al heeft hij op dit moment veel goodwill opgebouwd en is men overwegend positief.
 
.......
Als je interviews met de vorige paus Benedictus leest, komt hij naar voren als een rustige en vriendelijke man. Ook de mensen die hem hebben ontmoet, omschrijven hem als een prettige, intelligente en wat verlegen persoonlijkheid.
 
Al te vaak is hij door de media - en in vervolg daarop door gewone mensen - afgeschilderd als een koude afstandelijke man. Met de werkelijkheid heeft dat weinig te maken.
Ook zijn er vaak woorden in zijn mond gelegd die hij niet heeft gesproken, of werden zijn woorden helemaal uit de context gehaald. Daardoor is regelmatig een vals beeld geschapen van de handelwijze en van de denkbeelden van de paus.
  
paus Franciscus I
 
 

De Nederlandse media publiceerden in december 2012 uitgebreid over de kersttoespraak van de paus (toen nog Benedictus XVI).

Hoewel de paus het woord "homo" of "homoseksualiteit" hierin niet één keer noemde, werd uitgebreid aangehaald dat de paus zich stevig tegen homo's had gekeerd in die toespraak. Zelfs met letterlijke citaten. Waar niets van klopte.

Op de website van Jan Dirk Snel is in twee goede stukken uitgelegd wat er gebeurde, hoe onzorgvuldig - zeg maar slecht - de Nederlandse journalistiek hier opereerde.

http://jandirksnel.wordpress.com/2012/12/31/moreel-schelden-op-de-paus-i-het-volledige-volkskrantstukje/

http://jandirksnel.wordpress.com/2013/01/07/moreel-schelden-op-de-paus-ii-het-volledige-nrc-stukje/

 
 
 
 

Maak jouw eigen website met JouwWeb