Sluit wetenschap geloof uit?

* Sluit wetenschap het geloof in God uit?
 
Sommige mensen stellen dat niet kan worden bewezen dat God bestaat en dat daarom het bestaan van God onwaarschijnlijk is, of zelfs moet worden afgewezen.
Dat soort uitspraken zie ik als een grote zelfoverschatting van de mens.
Er is best veel bereikt in de wetenschap. Maar de werkelijk fundamentele vragen van het bestaan, daar heeft de wetenschap het antwoord niet op.
 
Er is wél een antwoord op bv. de vraag: “Hoe heeft het leven op onze planeet zich ontwikkeld?”
Niet op: “Waar komt het leven vandaan?”
Wél op: “Hoe bewegen de voor ons zichtbare sterrenstelsels zich ten opzichte van elkaar?”
Niet op: “Wat is de oorsprong van de sterrenstelsels?”
Wél (een theoretisch antwoord) op: “Is het universum ontstaan uit een oerknal?”
Niet op: “Wat is er buiten de ruimte die is gevuld met de stelsels uit de oerknal? Hoe kan dat een oneindig niets zijn?” en “Wat was er eigenlijk vóór die oerknal?”
 
 
 
Door alleen naar het fysieke universum te kijken, beperkt de mens zich heel erg.
De mens ziet de wereld om hem heen, en denkt dat het dat dan ook is.
De materie waarvan die wereld is gemaakt moet worden begrepen en verklaard. Buiten die materie is er niets, want we zien dat niet. Niet met onze ogen en niet met alle hulpmiddelen die we gebruiken om te zien. Dus, is de conclusie, bestaat het niet.
Je kunt dat een vorm van blindheid noemen. Of misschien ook wel arrogantie; “alleen dat wat ik zintuiglijk waarneem, bestaat”.
                
 
 
 
 

Het is interessant om op Youtube de reactie van professor John Lennox te horen op een atheïstisch boek van professor Stephen Hawking. Zie de pagina  "Links en filmpjes”.