Behoud geloof en eenheid via de RKK

 
Voor je persoonlijke beleving van het geloof is belangrijk dat je leert; over het geloof, over de liturgie van de Kerk, dus de wijze waarop een Mis wordt gevierd, en de zeven sacramenten die de Kerk kent.
Vervolgens kun je binnen de Kerk zoeken naar zaken die jou aanspreken.
Want iedereen is verschillend, en binnen de Kerk is er meer mogelijk en meer te beleven dan je denkt. Daarvoor moet je wel wat moeite doen (maar het is de moeite dubbel en dwars waard).
Laat je niet ontmoedigen door een Mis die wordt opgedragen door een ongeïnspireerde priester, of een te kinderlijk uitgevoerde liturgie. Dat gebeurt, maar kijk daar doorheen en zoek verder binnen de Kerk.
 
 
 
Het christelijk geloof is niet iets vrijblijvends, waar iedereen van kan maken wat hij wil.
De basis van het geloof is de bijbel en dan met name het evangelie, omdat daarin het aardse leven van Jezus Christus wordt beschreven. Voor een katholiek is daarnaast de traditie van wezenlijk belang. In de traditie wordt de boodschap van het evangelie uitgewerkt, om deze boodschap zo goed mogelijk te laten begrijpen door de mensen.
 
De Kerk
 
Een christen gelooft dat de Kerk is gesticht door Christus, waarbij hij zijn leerling Petrus heeft genoemd als de rots waarop Hij Zijn kerk zou bouwen. Daarom wordt Petrus de eerste paus van de Kerk genoemd.
Het geloof moet bewaard worden. Daarvoor is het noodzakelijk dat er een eenheid bestaat. Indien iedereen zijn eigen gang zou gaan, en in volledige vrijheid zou gaan uitleggen en interpreteren wat in de bijbel staat, dan zou er al snel weinig meer van het geloof over zijn.
Juist om dat te voorkomen heeft Christus de Kerk gesticht. En daarom wordt de Kerk het mystieke lichaam van Christus op aarde genoemd. ‘De Kerk’, dat zijn alle gelovigen tezamen.
De rooms-katholieke Kerk is de Kerk van de eenheid, de directe voortzetting van de Kerk van Petrus.
 
...bijbel en traditie
 
Eigen geweten
 
Ik wil mijn eigen geweten volgen, ik wil mijn kritisch vermogen behouden, én ik wil binnen de ene katholieke Kerk mijn geloof belijden.
Want ik hoef het niet met iedere uitspraak van de paus eens te zijn, om mij katholiek te mogen noemen. Wel zal ik de essentiële punten van de kerkelijke leer moeten onderschrijven, en zal ik met respect moeten omgaan met de vertegenwoordigers van de Kerk.
Tegelijk kan ik als gelovige met opgeheven hoofd in gesprek gaan met priesters, met bisschoppen, met kardinalen, en met de paus zelf.
Als gelovige katholiek is het noodzakelijk om de geloofsbelijdenis van de Kerk te onderschrijven. Niet voor niets wordt deze in iedere Mis over de hele wereld uitgesproken.
Door je tegen onderdelen van de geloofsbelijdenis te keren, kun je jezelf in feite niet meer katholiek noemen.
Het kan best zijn dat je bepaalde delen niet goed begrijpt en daar moeite mee hebt.
Daarom is het belangrijk vragen te stellen, te praten, te lezen. Door dat te doen zorg je voor ontwikkeling in je geloof.
 
Op deze website noem ik de belangrijkste zaken die met mijn keuze voor de Kerk te maken hebben.
 
 
 
 
 

Maak jouw eigen website met JouwWeb