Rituelen in Kerk en liturgie

 
* Rituelen in de Kerk en in de liturgie
 
Rituelen zijn belangrijk. In de kerkelijke liturgie komen veel rituelen voor.
Het is nodig om die met aandacht uit te voeren. Want de rituelen zijn niet een gebeuren op zichzelf; ze hebben betekenis omdat ze ergens voor staan. De inhoud van een ritueel en de uitvoering daarvan gaan hand in hand.
De inhoud die er bij hoort, moet de gelovigen duidelijk worden gemaakt. Zodat ze w├ęten wat de eigenlijke inhoud is van een ritueel.
 
Door rituelen met aandacht en met eerbied uit te voeren, bijvoorbeeld tijdens een viering van de eucharistie, krijgt de eucharistie van de hele aanwezige groep gelovigen de juiste aandacht. Ook wordt de gemeenschap van de aanwezige gelovigen benadrukt, doordat zij allen samen het ritueel meemaken. (noot)
 
  
 
 
De aandacht voor rituelen moet helpen bij het doorgronden van de kern van het geloof.
Er is een risico dat mensen zo zijn gericht op de rituelen, dat het zicht op de boodschap van het Evangelie er juist door wordt belemmerd.
Daarom kan ik zelf niet enthousiast worden over de tridentijnse Mis. (noot) Deze werpt in mijn ogen te veel belemmeringen op om de ware boodschap te begrijpen.
 
Dat neemt niet weg dat het goed is dat er ruimte is voor het uitvoeren van deze liturgie. Immers, het spreekt een deel van de gelovigen zeer aan, voor hen is dit een wijze om nader tot God te komen.
Andere gelovigen hebben en voorkeur voor een Mis die deels in het Latijn wordt gedaan, bijvoorbeeld met gregoriaanse gezangen. Wanneer dat gebeurt, is het heel goed als er teksten aanwezig zijn met direct onder de Latijnse tekst een vertaling in het Nederlands. Dat maakt de Mis ook voor minder ingewijden begrijpelijker en toegankelijker. De schoonheid van het Latijn wordt dan geen geweld aangedaan, maar wel wordt ieder de gelegenheid geboden om aan de viering op een doorleefde wijze mee te doen.