Waarom ik in God geloof, en katholiek ben

In onze samenleving is de overheersende opvatting ontstaan dat alleen de dingen die we kunnen verklaren met behulp van de wetenschap werkelijkheid zijn. Dat is met name in West-Europa, en nog meer in het bijzonder in Nederland het geval. 
 
Deze opvatting leidt bij velen tot een afwijzing van religie, en vaak ook tot een afwijzing van God.  
Het is natuurlijk ieders goed recht om zo te denken. 
 
Maar de laatste jaren merk ik in toenemende mate nog iets anders. Zeker in de media is dat goed te merken. Dan bedoel ik dat er een neiging is om mensen die wél in God geloven en een religie aanhangen, belachelijk te maken of zelfs op een agressieve toon te bejegenen.
 (NB in ‘Achtergronden’ en bij 'Spookverhalen?' voorbeelden)
 
Het is jammer dat die grote groep Nederlanders zo weinig begrip heeft voor mensen die een andere visie op de werkelijkheid hebben.  
Gelovigen wijzen de natuurkunde niet af (althans de meesten. Dat geldt in ieder geval voor rooms-katholieken).  
Maar zij koppelen aan het aanvaarden van de fysica niet het afwijzen van de metafysica. Dat doen ongelovigen wel. 
 
Met andere woorden, een gelovige kan de wetenschap aanvaarden, en toejuichen, en tegelijk stellen dat er een God is die ten grondslag ligt aan het leven, en aan het bestaan van de menselijke ziel die niet verdwijnt als zijn lichaam doodgaat.
 
Hij gelooft dat op grond van zijn beleving van de wereld, van gevoel voor schoonheid, van de liefde.
Hij ziet een universum, dat alleen uit de stoffelijkheid van de sterren en de planeten bestaat, met de mens als een minuscuul onderdeeltje daarvan, als een onnodige beperking van dat universum.
Hij denkt dat er meer is dan alleen dat stoffelijke, en hij begrijpt niet waarom iemand kan beweren dat het vast staat dat er niet meer is dan alleen dat.
 
Ongelovigen kunnen vinden dat gelovigen fantasten zijn. 
Gelovigen vinden dat ongelovigen zichzelf onnodig beperkingen opleggen.
Zij doen dat niet omdat zij in kabouters geloven (een vaak gemaakte, maar onzinnige vergelijking met het geloof in God), maar omdat zij ervaren dat de mens meer is dan alleen het stoffelijke omhulsel.
Vanuit die ervaring komen zij tot hun Godsgeloof.
 
 
 
Bij de diverse onderdelen van deze pagina probeer ik aan te geven waarom ik denk dat God bestaat, en waarom ik een christen en een katholiek ben.
 
 
 
 
 
 
 
 

Maak jouw eigen website met JouwWeb