Geloven in God zonder kerk

*  Geloven in God zonder kerk?
 
Veel mensen in onze samenleving zeggen dat ze wel geloven in God, maar op “hun eigen manier”, en dat ze daar geen kerk voor nodig hebben.
Ik geloof daar niet in. Bij de grote meerderheid van degenen die dit zeggen, komt er in de praktijk niets terecht van hun zogenaamde Godsgeloof.
De uitspraak dat in God wordt geloofd op een eigen manier is niet meer dan een oppervlakkige mededeling, die wordt gedaan op het moment dat er naar wordt gevraagd.
Is dit een masker om een vorm van gemakzucht onder te verbergen?
Immers, zij stellen wel dat ze open staan voor God, maar willen daar eigenlijk geen moeite voor doen.
En over het algemeen vinden zij God dan ook niet.
Natuurlijk zijn er gelovigen in andere godsdiensten die wel werkelijk moeite doen om God te vinden. Zij kunnen ook dichter bij God komen. Dat neemt niet weg dat voor een christen de enige weg om écht bij God te komen, door Christus loopt. (noot)
 
 
 
 
 
 
 

Maak jouw eigen website met JouwWeb